PROGRAM

Sreda, 15. november

Pripravljeni na vzlet?

Prenesi si krajši  kozmonavtski program dogodkov in zemljevid sejmiščnega vesolja, da boš lažje navigiral_a med razstavnimi prostori …

URA: 09.00-09.45

NASLOV DELAVNICE: A SE DOVOLJ DOBRO POZNAŠ?

IZVAJALEC: Teja Hižman, ZRSZ

Teja Hižman je univerzitetna diplomirana sociologinja in pedagoginja,  zaposlena na ZRSZ, kjer dela na področju poglobljenega kariernega svetovanja ter s šolajočo mladino. Je specializantka sistemske psihoterapije in se zaveda, da je delo na sebi ter raziskovanje in sprejemanje svojih vzorcev razmišljanja, osebnostnih lastnosti, prepričanj in interesov, odločilnega pomena za sprejemanje odločitev ter osebno zadovoljstvo.

KRATEK OPIS DELAVNICE:

Na delavnici se boste učenci in dijaki seznanili z najrazličnejšimi pripomočki za samospoznavanje, kateri vam lahko pomagajo pri izbiri vaše nadaljnje izobraževalne poti ter poklica. Predstavila vam bom spletno stran eSvetovanje, kjer najdete povezave do Vprašalnika osebnostnih lastnosti, podrobneje lahko raziščete svoje interesne tipe (Hollandovo tipologijo) ter ugotovite, kakšno delovno okolje bi bilo za vas najprimernejše. Seznanili se boste s kompetenčnim modelom, kateri vam ponuja možnosti raziskovanja vaših spretnosti. Spoznali boste pa tudi pripomoček za raziskovanje, razvoj in izpopolnjevanje vaših možnosti v karieri Kam in kako.

URA: 10.15-11.45

NASLOV DELAVNICE: KLJUČNI POGOJ ZA POSLOVNI  IN OSEBNI USPEH

IZVAJALEC: mag. Jani Prgič

Z vami bo mag. Jani Prgić, ki je vodilni strokovnjak v Sloveniji za aplikativno rabo spoznanj nevroznanosti pri vodenju timov, izvajanju komunikacijskih treningov, programih za pomoč v stiski, poučevanju in delu s klienti, učenci, skupinami. Mag. Jani Prgić je tudi NLP Master Trainer (nevrolingvistično programiranje) ter NLP Master Coach, ki je študij nevrolingvističnega programiranja zaključil v Angliji, kjer je študiral tudi NLP psihoterapijo. V Sloveniji že skoraj 15 let uvaja različne uporabne metode tako v podjetjih kot v šolah in drugih javnih zavodih (NASA komunikacija za uspešno vodenje in komunikacijo, Pozitivna disciplina za razvijanje skupinske dinamike v razredu, šolska in vrstniška mediacija, didaktični pristopi s področja nevroznanosti in poučevanja idr.).

KRATEK OPIS DELAVNICE:

Vas zanima, kaj je ključni pogoj za uspeh na vseh področjih? Ste pripravljeni sprejeti, da imamo velikokrat napačne predstave o uspehu in smo kot družba pozabili na ključne dejavnike, ki nas pripeljejo do uspeha? Potem je to predavanje zagotovo tisto, ki se ga morate udeležiti. O uspehu bomo spregovorili na drugačen način, kot ste vajeni, pri čemer bomo vse podkrepili s področjem nevroznanosti. Na podlagi funkcionalnega slikanja možganov bomo vstopili v svet nevroznanosti, ki nam v zadnjih letih odstira nove poglede na naše vedenje in ključne dejavnike, da lahko uspešno delujemo na poslovnem in osebnem področju. Živimo v času, ko imamo bolj ali manj vse na dlani, hkrati se pa stanje na področju odnosov, motivacije, duševnega zdravja, psihološke stabilnosti itd. slabša. Na vprašanje, ali je res tako težko obrniti trend v pozitivno smer, vam bo odgovorilo predavanje Ključni pogoj za poslovni in osebni uspeh.

URA: 11.00-12.45

NASLOV: OKROGLA MIZA, »KAKO ZAGOTOVITI CELOSTNI IN INTEGRIRAN PRISTOP K UREDITVI KARIERNE ORIENTACIJE V SLOVENIJI?« (Amfiteater FF UM, Koroška c. 160, Maribor)

KRATEK OPIS:

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor v okviru 8. Kariernega sejma – sejma poklicev in izobraževanja, pod sloganom »Vesolje priložnosti«, organizira okroglo mizo z naslovom »Kako zagotoviti celostni in integriran pristop k ureditvi karierne orientacije v Sloveniji«.

Soočamo se s hitrimi spremembami na trgu dela, ki zahtevajo vedno večjo fleksibilnost, digitalizacijo storitev, nove oblike zaposlovanja, visoko fluktuacijo delovne sile, nove kompetence in vključevanje posameznikov z različnimi in specifičnimi potrebami.

Zato je vse bolj pomemben hiter pristop in dostop do različnih oblik in orodij za karierno orientacijo, tako za šolajočo mladino, ki izbira svoje prve poklicne poti, kakor za odrasle, ki se znajdejo na trgu dela v iskanju novih kariernih priložnosti. V sedanji situaciji opažamo zasičenost z informacijami, razpršenost in nesistematično urejenost posameznih orodij, informacij kakor tudi dobrih praks s tega področja. Z razpravo želimo opozoriti na ta vidik in potrditi nujnost vzpostavitve in sistemske ureditve skupne točke karierne orientacije, tako za šolajočo mladino kot za odrasle posameznike.

GOVORCI NA OKROGLI MIZI:

• Ema Perme, predsednica Nacionalne strokovne skupine za VKO, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
• Mag. Vlasta Stojak, Sekretarka v kabinetu ministra Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
• Dušanka Lužar Šajt, Direktorica Fundacije PRIZMA

• Nika Robnik, Svetovalna delavka Prve gimnazije Maribor
• Mojca Kirbiš, Ravnateljica OŠ Rada Robiča Limbuš in Vodja aktiva mariborskih ravnateljev
• Danijel Lamperger, Generalni direktor OZS
• Mag. Bernard Memon, Vodja direktor ZRSZ – OS Maribor
• Mag. Tomaž Žirovnik, Vodja direktor ZRSZ – OS Ptuj

URA: 12.15-13.00

NASLOV DELAVNICE: A JE BONTON RES POTREBEN? KAJ JE TO BONTON?

IZVAJALEC: Simona Lečnik Očko, magistrica mednarodnih in diplomatskih študij, Lumia-akademija vrednot

Simona Lečnik Očko – ustanoviteljica in vodja Lumie – Akademija vrednot, predavateljica, svetovalka in mentorica za področje bontona, medsebojnih odnosov in učinkovite komunikacije. Magistrica mednarodnih in diplomatskih študij, izobraževalno vsebino predstavlja na preprost in sodoben način, izhaja iz uveljavljene teorije, ki jo uspešno prepleta s primeri iz lastnih izkušenj in dolgoletne prakse. Klientom in učencem svetuje pri njihovih izzivih v poslovnem in zasebnem življenju. Razbija predsodke o tem, da je bonton zastarel in staromoden. Znana je po svoji preprostosti, njeno poučevanje je prepleteno s humorjem in pozitivnim nabojem. Ljudem želi približati bonton in pokazati, da tovrstne veščine niso rezervirane le za posebne priložnosti in posameznike višjih slojev, temveč za vsakega izmed nas, saj bo le tako naše sobivanje bolj prijazno.

KRATEK OPIS DELAVNICE:

Smernice lepega vedenja niso zavezujoče za nikogar, postajajo pa vse pomembnejše vrline in veščine uspešnih posameznikov. Hiter življenjski tempo, čigar posledice občutijo tudi mladi, nenehna izpostavljenost zaradi tehnologije, zahtevajo, da se znamo ljudje vesti obzirno, okolju primerno in spoštljivo. Veliko težje je popravljati storjene napake, kot pa se vesti skladno s smernicami bontona ter se izogniti neprijetnostim in zagatam. Lepo vedenje in življenje v skladu s temeljnimi človeškimi vrednotami, naj bi bilo del našega vsakdana. Kaj s svojim vedenjem (verbalno in neverbalno) sporočamo o sebi? Kadar gre za mlade so tovrstne veščine v procesu oblikovanja njihove karierne poti še pomembnejše. Vse kar naredimo in način, na katerega se odzovemo, sporoča okolici kdo smo. Mladi bi se morali zavedati, v kolikšni meri vpliva poznavanje pravil lepega vedenja na njihovo samozavest in lažje doseganje zastavljenih ciljev. O tematiki se je potrebno odkrito pogovoriti, predvsem pa predstaviti, kakšne posledice ima ne upoštevanje smernic lepega vedenja. Poleg znanj tujih jezikov, obvladovanja različnih športnih in plesnih prvin, je potrebno mladim zagotoviti tudi spoznavanje z bontonom, kot sestavnim delom spoštljivega in kulturnega sobivanja v družbi.

VSEBINA PREDAVANJA:

  • poznavanje bontona krepi samozavest mladih;
  • kako ustvariti najboljši prvi vtis, saj za ustvarjanje prvega vtisa ne dobimo druge priložnosti;
  • zunanja urejenosti in osebna higiena;
  • pozdravljanje, predstavljanje in rokovanje;
  • tikanje in vikanje; spoštljiva elektronska komunikacija
  • spletni bonton.

URA: 15.15-16.00

NASLOV DELAVNICE: KAKO SI USTVARITI ZARES FAJN LAJF?

IZVAJALEC: Sabina Košmrl Kaučič

Sabina Košmrl Kaučič, profesorica biologije in filozofije z izkušnjami poučevanja tako na osnovni kot na srednjih šolah, avtorica knjižne uspešnice »Srčni učitelj«, TEDx talk govornica, uradna izobraževalka strokovnjakov zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja preko kataloga Katis, ki ga je odobrilo Ministrstvo, kreatorka online tečajev »Magičnost življenja«, mama treh otrok.

Trenutno zaposlena na Osnovni šoli Slave Klavore Maribor, kjer poučuje različne predmete in izvaja dodatno strokovno pomoč, predava tudi strokovnim kolektivom po drugih šolah in vrtcih ter podjetjih. Zaradi projekta, ki ga je osnovala z Izo Login, je začela sodelovati tudi s Centrom za socialno delo in dela na področju Rejniških družin. Ves čas pa tečejo tudi online tečaji, na katerih se srečujejo posamezniki, ki si želijo s preverjenimi metodami, orodji in tehnikami presegati vzorce in programe, ki jih ne podpirajo.

Predava tudi na tujih portalih in izvaja tečaje ter individualna svetovanja v tujino. Sodeluje tudi z Društvom družin diplomatov na Slovenskih ambasadah in z njimi izvaja svetovalne vsebine.

KRATEK OPIS DELAVNICE:

Udeleženci se bodo naučili ozavestiti odpor in strah, ki se velikokrat pojavita, ko se znajdejo pred izzivom oz. pred učno snovjo. Raziskave in izkušnje namreč dokazujejo, da ni primanjkljaj v sposobnostih tisti, ki preprečuje, da bi učenci/dijaki/študenti dosegali lepe rezultate, ampak je to zelo pogosto nezmožnost ravnanja z lastnimi močnimi občutji, ki se sprožajo. Ko se naučijo odpor in strah zdravo presegati, se njihovi rezultati izboljšajo. Usvajali bodo preproste tehnike, ki pa jih dokazano učinkovito podprejo na njihovi poti izobraževanja in odraščanja.

CILJ: Vsak udeležencev se nauči najti svojo »opozorilno področje« v telesu (kje se sproži močna energija ob soočanju z izzivom ali pri lotevanju opravil, ki jih ne marajo, npr. učenja) ter se opolnomoči z znanjem, kako s svojimi močnimi občutji učinkovito obstati in jih zdravo transformirati. Močna neprijetna čustvena stanja, ki so jih doslej ustavljala ali spravljala v beg (da so se učenja izogibali ali pa do se ga lotili neučinkovito) zmorejo spremeniti v moč za ustvarjanje.

URA: 8.00 – 16.00 

NASLOV DELAVNICE: Živa knjižnica poklicev (V prvem nadstropju znotraj dvorane Leona štuklja)

IZVAJALEC: MKC Maribor

KRATEK OPIS DELAVNICE:

Živa knjižnica je knjižnica kot vsaka druga – ima knjige, knjižničarja_ko, bralce_ke in čitalnico. Posebnost Žive knjižnice je ta, da so knjige ljudje (tako imenovane žive knjige), ki skozi dialog z bralci_kami delijo svojo življenjsko zgodbo o poklicu, ki ga opravljajo ali o izobraževalni poti, ki so si jo izbrali. Mladi lahko tako iz prve roke izvedo informacije o poklicu ali študiju, ki jih zanimajo.

Pogovor knjige in bralca_ke lahko poteka individualno ali v dvojicah. Eno branje traja največ 20 min. Tokrat boš lahko poklepetal_a z zanimivimi knjigami npr.:

– študentko psihologije,

– inženirjem medijskih komunikacij,

– knjižničarko,

– študentom geografije,

– kineziologinjo,

– glasbena pedagoginja,

– gradbenica,

– managerka sreče,

– anglistka,

– socialna delavka, …

PROGRAM

Četrtek, 16. november

URA: 09.00-09.45

NASLOV DELAVNICE: ALI SE DOVOLJ DOBRO POZNAŠ?

IZVAJALEC: Vida Lerš

Že več kot deset let sem karierna svetovalka. Moje delo v Kariernem središču zajema snovanje in izvajanje delavnic iz področja veščin iskanja zaposlitve, motivacijskih delavnic za osebno rast in delavnic na katerih skupaj z udeleženci raziskujemo interese, vrednote in motive, sposobnosti in osebnostne lastnosti in vse kar vpliva na izbiro poklicne poti vsakega posameznika.

KRATEK OPIS DELAVNICE:

Na delavnici se boste učenci in dijaki seznanili z najrazličnejšimi pripomočki za samospoznavanje, kateri vam lahko pomagajo pri izbiri vaše nadaljnje izobraževalne poti ter poklica. Predstavila vam bom spletno stran eSvetovanje, kjer najdete povezave do Vprašalnika osebnostnih lastnosti, podrobneje lahko raziščete svoje interesne tipe (Hollandovo tipologijo) ter ugotovite, kakšno delovno okolje bi bilo za vas najprimernejše. Seznanili se boste s kompetenčnim modelom, kateri vam ponuja možnosti raziskovanja vaših spretnosti. Spoznali boste pa tudi pripomoček za raziskovanje, razvoj in izpopolnjevanje vaših možnosti v karieri Kam in kako.

URA: 10.15-11.00

NASLOV DELAVNICE: S HITRIM BRANJEM DO USPEHA

IZVAJALEC: Vanja Jus, Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Maribor

Mag. Vanja Jus, rojena v Slovenj Gradcu, je državna prvakinja v hitrem branju in glavna inštruktorica programa HiBra trener, kjer se prenašajo poglobljena znanja o hitrem branju na profesorje slovenskih šol. Vanja je odgovorna tudi za projekt MemoHELP, je licenčna inštruktorica programa MemoHELP in glavna odgovorna oseba za izvedbo delavnic MemoHELP (delavnice za trening spomina) ter raziskovalka uravnoteženja možganskih hemisfer. Svoja znanja, ki jih pridobiva tako doma kot v tujini uspešno uporablja tudi pri pridobivanju formalnega in neformalnega znanja. Do sedaj ima zaključene 3 dodiplomske študijske programe in 1 znanstveni magisterij ter pridobljeno široko paleto neformalnih znanj in veščin.

KRATEK OPIS DELAVNICE:

Program poteka po metodi hitrega učenja Minerva, ki je bila razvita s pomočjo sredstev ESS. Poudarek je na medsebojnem komuniciranju in usvajanju znanj predvsem v obliki praktičnega, pa tudi teoretičnega učenja. Delavnice so pripravljene na način, ki omogoča nenehno aktivno sodelovanje udeležencev, kar preprečuje upad koncentracije. Za svoje sodelovanje so udeleženci tudi simbolično nagrajeni. Prav tako predavatelji med izvedbo delavnic, glede na skupino ter njene sposobnosti, vključujejo vaje za razgibavanje. Vključeno je individualno in skupinsko delo. Delavnica je razgibana, od udeležencev zahteva veliko aktivnega sodelovanja. Uporabljajo se posebni učni pristopi, ki omogočajo hitro branje.

URA: 11.30-12.15

NASLOV DELAVNICE: VEŠČINE JAVNEGA NASTOPANJA

IZVAJALEC: Toni Cahunek

Igralec, režiser, TV voditelj in novinar večinoma deluje v Sloveniji, kjer je zaključil študij dramske igre na AGRFT in pridobil znanstveni magisterij iz politologije. V mladih letih se je na malih zaslonih pojavil kot voditelj mladinske televizijske oddaje ŠKL na Pop TV, na filmskih platnih pa kot Storž v popularnem filmu Tu pa tam.

Že vrsto let soustvarja program RTV Slovenija (Frekvenca, Impro TV, Tednik, Aritmija, Poletna scena), nazadnje z rubriko “100 sekund” v oddaji Studio City, in deluje kot športni komentator na Sportklub Slovenija. Ukvarja se s povezovanjem dogodkov, produkcijo raznih video vsebin in z glasovno interpretacijo TV oglasov. Ob tem se posveča tudi ustvarjanju dokumentarnih filmov, pri katerih nastopa v vlogi scenarista, naratorja, montažerja in režiserja.

Več informacij TUKAJ

KRATEK OPIS DELAVNICE:

Ste vedeli, da je ljudi bolj strah javnega nastopanja kot smrti? Na tisoče let človek ni vedel kaj pomeni, ko nekdo zre vate ali te posluša množica. Dandanes pa moramo biti vsi vešči javnega nastopanja, vsaj v teoriji. Tej eksploziji tehnologije evolucija človeštva ni sledila, večini je nerodno spregovoriti že na družinskem srečanju.

V predavanju bomo izpostavili različne oblike javnega nastopanja, spoznali trike za pripravo in izpeljavo ter predstavili nekaj primerov javnih nastopov. Izvedeli bomo tudi kako uvovčiti suveren javni nastop in kako z njim izkoristiti svoje potenciale že na začetku karierne poti.

Praktični del srečanja bo zajemal: vaje za učenje besedila, postavljanje barve glasu, vaje za artikulacijo, vaje za osredotočenost, ostrenje poudarkov in vaje za dihanje. Slišali boste tudi uporabne nasvete za pripravo in izvedbo javnega nastopa, ki lahko mladim pomagajo pri uresničevanju zamišljenih idej.

Predavanje je namenjeno tako tistim, ki se bodo v življenju pogosto srečevali z javnimi nastopi, kot tistim, ki (zmotno) mislijo, da nikoli ne nastopajo pred občinstvom.

URA: 12.30-13.00

NASLOV DELAVNICE: POSTANI INŽENIR ENERGETIKE

Predstavili bomo študijske programe, ki se izvajajo na Fakulteti za energetiko UM ter skozi najpogostejša vprašanja predstavili študij na fakulteti.

IZVAJALEC: Eva Simonič,( Predstavitev študijskih programov Fakulteta za energetiko)

 

NASLOV DELAVNICE: TU IZVEM KAJ SO DEM

IZVAJALEC: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

DEM je kratica za Dravske elektrarne Maribor, največjega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, ki upravlja osem velikih hidroelektrarn na reki Dravi, pet malih hidroelektrarn in šest sončnih elektrarn. Vzdrževanje in nadgrajevanje obstoječih elektrarn ter varno in zanesljivo zagotavljanje električne energije je naša osnovna dejavnost, ki pa nam omogoča napredek in razvoj tudi na drugih področjih. Sodelavci DEM tako po eni strani skrbimo, da obstoječe elektrarne brezhibno delujejo in po drugi strani snujemo in realiziramo nove projekte in objekte, ki proizvajajo oziroma bodo proizvajali električno energijo iz ostalih obnovljivih virov (sončna energija, vetrna energija, geotermična energija). Predvsem pa smo DEM pestra, več kot 250 članska »družina«, ki s kreativnim in inovativnim razmišljanjem in angažiranim delom ustvarja sedanjost in sooblikuje prihodnost. Ob tem pa si znamo vzeti čas tudi za druženja in prijetne izlete. Tuja nam ni niti srčnost in družbena odgovornost.

URA: 14.30-16.00

NASLOV DELAVNICE: SREČNI STARŠI, SREČNI OTROCI

IZVAJALKI: Petra Božič Blagajac in Maja Lončar

Petra Božič Blagajac in Maja Lončar sva prvi mednarodno certificirani managerki delovne sreče v Sloveniji in svetovalki za soustvarjanje pozitivnih organizacijskih kultur. Celostne programe nadgradnje organizacijskih kultur in izobraževanja izvajava na osnovi najinih več kot 25-letnih izkušenj na področju komuniciranja, marketinga ter upravljanja rasti in razvoja ljudi ter organizacij. Sva ustanoviteljici slovenske Akademije za delovno srečo, avtorici številnih strokovnih člankov, gostujoči predavateljici na fakultetah ter govorki na domačih in tuj

KRATEK OPIS DELAVNICE:

Starši si najbolj želimo, da bi naši otroci bili v življenju srečni. Prvi korak do srečnih otrok je nekoliko sebičen: najprej moramo biti srečni starši. Otroci nas opazujejo, se zgledujejo po nas in nehote ustvarjajo prepričanja in vzorce, po katerih bodo peljali svoje (delovno) življenje. In ko smo mi srečni, lahko to prenesemo tudi na naše otroke ter jih pripravimo, da se bodo pogumno soočali z izzivi, ki jih bodo srečali na njihovi življenjski poti. Hkrati pa jim zagotavljamo okolje, v katerem lahko svojo srečo razvijajo. Družina je osnovna celica, kjer se vse začne. Tudi vpis v srednjo šolo in na fakulteto. V 90-minutnem interaktivnem predavanju se bomo pogovarjali o sreči: v življenju nasploh in pri delu in se opremili s številnimi preprostimi nasveti, kako poskrbeti za srečo in izboljšati naše razpoloženje na delovnem mestu in v zasebnem življenju. Vsak dan, z majhnimi koraki.

 

Več kot 100 razstavljavcev in 4.000 obiskovalcev

Se vidimo kmalu …

Ustvarjalci in partnerji

Sponzor